e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Usługi

W naszej ofercie znajdują się nie tylko standardowe produkty. Naszym klientom mamy również do zaoferowania pakiet usług dotyczących Urządzeń Transportu Bliskiego. Większość z nich jesteśmy w stanie wykonać w naszej siedzibie we Wrocławiu lub u Klienta. Do najczęściej wykonywanych usług należą: przeglądy urządzeń transportu bliskiego wszystkich typów (zawiesia, trawersy, uchwyty, wciągniki itp.), resursy UTB, wynajem ciężarów do prób obciążeniowych, testy wytrzymałościowe oraz obróbka elementów wielkogabarytowych.
Przeglądy okresowe, naprawy i remonty wciągników
Producent wciągników gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach wciągników spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych wciągników. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na co dzień mają do czynienia i doświadczenie z urządzeniami tego typu. Przegl...

Więcej

Przeglądy, naprawy i remonty uchwytów
Producent uchwytów gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach uchwytów spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych uchwytów. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na co dzień mają do czynienia i doświadczenie z urządzeniami tego...

Więcej

Przeglądy, naprawy i remonty trawers
Producent trawers gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach trawers spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych trawers. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na codzień mają doczynienia i doświadczenie z urządzeniami tego typu. Przeglądy urządzeń dźwignicowych muszą być przeprowadzane raz na 12 miesięcy (chyba że instrukcja stanowi inaczej). Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu...

Więcej

Wynajem ciężarów do prób obciążeniowych
Wynajem ciężarów do prób obciążeniowych wykorzystywanych przy próbie statycznej i dynamicznej dla urządzeń dźwignicowych. Odpowiednia konfiguracja pozwala uzyskać masę do 400 t.

Więcej

Obróbka elementów wielkogabarytowych
Obróbka elementów wielkogabarytowych Posiadamy jedną z największych maszyn do obróbki stali w regionie dolnośląskim. Wytaczamy i obrabiamy elementy wielkogabarytowe o masie do 12000 kg oraz o wymiarach maksymalnych 7000 x 2800 x 2000 mm.  Pracujemy na materiałach powierzonych, bądź własnych - stal, aluminium, PCV itp. Realizujemy projekty na podstawie rysunku Klienta, bądź przygotowane przez biuro projektowe HAK. Realizacją zamówień zajmuje się zespół wykwalifikowanych...

Więcej

Przegląd okresowy zawiesi, regeneracja zawiesi
Producent zawiesi każdego typu gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w dostarczonej wraz z nimi instrukcji użytkowania. Użytkownik zawiesi obowiązany jest do przeprowadzania ich regularnej kontroli. Wymienia się trzy typy kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania: wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprz...

Więcej

Resurs suwnic / resurs dźwignic
Resurs suwnic / resurs dźwignic   Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego.    W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowego.   ...

Więcej

0
Lista
0
Koszyk