e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze do transportu ludzi

Proponujemy zarówno kosze do transportu ludzi i kosze montażowe do zawieszenia na haku dźwignicy, jak i platformy robocze do współpracy z wózkiem widłowym. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwalają bezpiecznie i wygodnie przeprowadzić prace na wysokości w trudno dostępnych miejscach, przemieszczać wykonujących je pracowników, a także wykonywać drobniejsze zadania, takie jak np. montaż oświetlenia, prace remontowe na elewacji lub jej malowanie. Kosze do transportu ludzi idealnie sprawdzają się w sytuacjach, w których jest utrudniony dostęp za pomocą tradycyjnych sposobów. Z...
Wyświetlane 20 z 6 wyników
Kosze do transportu ludzi (6)

Kosze do transportu ludzi

Proponujemy zarówno kosze do transportu ludzi i kosze montażowe do zawieszenia na haku dźwignicy, jak i platformy robocze do współpracy z wózkiem widłowym. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwalają bezpiecznie i wygodnie przeprowadzić prace na wysokości w trudno dostępnych miejscach, przemieszczać wykonujących je pracowników, a także wykonywać drobniejsze zadania, takie jak np. montaż oświetlenia, prace remontowe na elewacji lub jej malowanie.
Kosze do transportu ludzi idealnie sprawdzają się w sytuacjach, w których jest utrudniony dostęp za pomocą tradycyjnych sposobów. Z ich wykorzystaniem najczęściej można się spotkać na różnego rodzaju budowach przy pracach remontowych i elewacyjnych lub np. podczas leśnych prac arborystycznych. Poza powyżej wymienionymi sytuacjami z wykorzystaniem kosza roboczego, często można również zauważyć je w różnych parkach rozrywki – służą tam m.in. do przenoszenia ludzi na wyższy punkt lub same stanowią punkt do skoków na bungee. 
 

Jakie normy muszą być spełnione do pracy z koszem do transportu ludzi?

Najważniejszym elementem jest uzyskanie zgody na użytkowanie kosza zawieszonego na haku dźwignicy, aby taką zgodę otrzymać należy jednocześnie spełnić wszystkie poniższe wymagania:
 • Wymagania dotyczące budowy oraz właściwości kosza do transportowania ludzi, zamieszczone w normie PN-EN 14502-1 pt. ,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 1: Kosze podwieszane”
 • Wymagania związane z bezpieczeństwem wynikającym z budowy oraz cech dźwignicy, na której haku jest podwieszany kosz do transportu ludzi – zawarte w normie PN-EN 14502-2 ,,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia”.
 • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące kierującego dźwignicą oraz osoby pracujące w koszu, które winny być zamieszczone w instrukcji pracy urządzenia dźwignicowego z koszem zawieszonym na jej haku. Instrukcja taka powinna zostać przedłożona do Urzędu Dozoru Technicznego, który pełni nadzór nad używaniem zestawu.
Tylko ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad i norm pozwala zminimalizować ryzyko i bezpiecznie użytkować kosz do transportu ludzi i prac na wysokości. Powyższe wymagania są wynikiem dogłębnej analizy możliwych skutków niewłaściwego użytkowania, które mogłoby wystąpić w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem koszy roboczych. 
 

Platforma robocza czy kosz, co wybrać?

Dobrym rozwiązaniem jest zobrazowanie sytuacji podczas codziennych prac np. w hali przemysłowej z suwnicą (dźwigarem). Na stałe zamontowana platforma robocza pozwoli łatwo i z duża swobodą przeprowadzać szereg prac takich jak:
 • prace montażowe,
 • prace malarskie, 
 • prace konserwacyjne, 
 • prace remontowe. 
Kosz roboczy w powyższych pracach sprawiałby więcej trudności chociażby z ustaleniem właściwej pozycji pracy oraz zaangażowaniem więcej niż 1 pracownika do obsługi. Warto też zaznaczyć, że w przypadku kosza do transportu ludzi, który jest zawieszany na haku dźwignicy, pod uwagę należy wziąć również wysokość zestawu urządzeń, która często jest zbyt duża niż dostępna wysokość nad dźwigarem. Inaczej sytuacja wygląda w przestrzeniach otwartych, gdzie jest o wiele więcej miejsca i wykorzystanie kosza roboczego jest już jak najbardziej zalecane. Kosze robocze są przede wszystkim bardziej mobilne od platform, które mogą poruszać się tylko po belce, na której są zamontowane. 
 

Jakie zawiesia do podwieszenia kosza roboczego?

Zanim przystąpimy do podczepienia kosza do transportu ludzi należy odpowiednio wybrać zawiesie do tego celu. Aby cały zestaw urządzeń dźwignicowych mógł być bezpiecznie użytkowany, zawiesie powinno:
 • mieć wytrzymałość (udźwig) dwukrotnie przewyższające planowane docelowe obciążenia, 
 • być użytkowanie tylko i wyłącznie do podnoszenia i opuszczania kosza,
 • zdejmowane lub zakładane z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi przez osoby przeszkolone w danej czynności,
 • posiadać dodatkowe zabezpieczenie w postaci osłony (tylko podczas prac w niebezpiecznych warunkach np. przy pracach spawalniczych).
 

Na jakiej dźwignicy można podnosić kosze do transportu ludzi?

Z uwagi na fakt, iż są to urządzenia o wysokim ryzyku użytkowania i w przypadku niewłaściwego wykorzystywania narażają na utratę zdrowia lub życia – muszą spełniać określone wymagania zanim zostaną dopuszczone do prac związanych z podnoszeniem koszy roboczych. 
Aby urządzenie mogło być dopuszczone do użytkowania w ww. celach, musi spełniać następujące normy: 
 • minimalne dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) zestawu powinno być dwa razy większe niż masa kosza i jego maksymalnej nośności, 
 • podczas wszelkich prac, kosz może przemieszczać się z maksymalną prędkością 0,5 m/s, 
 • własny napęd dźwignicy przeznaczony do kontrolowanego opuszczania zestawu, 
 • w przypadku prac poniżej poziomu podłoża – dodatkowy ogranicznik dolnego i górnego położenia haka dźwignicy, 
 • urządzenia sterujące powinny być tak umiejscowione, aby ograniczyć możliwość przypadkowego uruchomienia, 
 • hak wykorzystywany do zawieszenia zestawu powinien posiadać specjalną zapadkę uniemożliwiającą wypadnięcie ładunku z gardzieli. 
0
Lista
0
Koszyk