e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Przeglądy okresowe, naprawy i remonty wciągników

Producent wciągników gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach wciągników spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych wciągników. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na co dzień mają do czynienia i doświadczenie z urządzeniami tego typu. Przeglądy urządzeń dźwignicowych muszą być przeprowadzane raz na 12/24 miesięcy (chyba że instrukcja stanowi inaczej). Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz przedłużają żywotność wciągnika.
 
Jako dystrybutor wciągników z wieloletnim doświadczeniem, świadczymy profesjonalne usługi przeglądów okresowych wciągników oraz innego osprzętu do podnoszenia.
W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających eksploatację wciągnika oferujemy jego remont lub modernizację. 
 
Usługę przeglądów świadczymy w naszej siedzibie (HAK Wrocław) lub u klienta. Wszystkie przeglądy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-84/M-84702 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia
 
Zakres usługi przeglądy i remonty wciągników obejmuje:
  • demontaż elementów wciągników, ocena stanu technicznego jej elementów składowych,
  • naprawa, regeneracja bądź wymiana zużytych elementów, 
  • montaż wciągnika,
  • próby wytrzymałościowe (w uzasadnionych przypadkach),
  • konserwacja wciągnika - zabezpieczenie antykorozyjne,
  • odnowienie powłoki malarskiej,
  • po przeprowadzonym przeglądzie/remoncie wystawiamy Certyfikat Prób i Kontroli.
Cena usługi zależna jest od rodzaju wciągnika oraz zakresu wybranych czynności.
 
0
Lista
0
Koszyk