e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Tabliczki i nalepki ADR

Zgodnie z międzynarodową konwencją ADR, która dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, pojazdy przewożące ładunki zakwalifikowane jako groźne muszą być odpowiednio oznakowane. Tablice ostrzegawcze ADR występują w formie pomarańczowego prostokąta z czarnym obwodem, na którym umieszczone są dwa numery rozpoznawcze. Nalepki ADR mają kształt kwadratu i przedstawione są na nich symbole oznaczające zagrożenie. Odpowiednie oznakowanie pojazdów – podstawa ADR Spedycja towarów niebezpiecznych jest ściśle regulowana przez przepisy. ADR transport mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowane osoby pow...
Wyświetlane 20 z 13 wyników
Tabliczki i nalepki ADR (13)

Tabliczki i nalepki ADR

Zgodnie z międzynarodową konwencją ADR, która dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, pojazdy przewożące ładunki zakwalifikowane jako groźne muszą być odpowiednio oznakowane. Tablice ostrzegawcze ADR występują w formie pomarańczowego prostokąta z czarnym obwodem, na którym umieszczone są dwa numery rozpoznawcze. Nalepki ADR mają kształt kwadratu i przedstawione są na nich symbole oznaczające zagrożenie.

Odpowiednie oznakowanie pojazdów – podstawa ADR

Spedycja towarów niebezpiecznych jest ściśle regulowana przez przepisy. ADR transport mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowane osoby powyżej 21 roku życia, które ukończyły stosowny kurs i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Dopiero wtedy możliwe jest uzyskanie niezbędnego zaświadczenia i prowadzenie pojazdu transportującego substancje niebezpieczne drogą lądową. 
 
Wymogiem prawnym jest odpowiednie oznakowanie pojazdu, który przewozi taki ładunek. Co jednak znaczą symbole i cyfry na tablicach i naklejkach ADR? System klasyfikacji towarów niebezpiecznych jest uniwersalny i prosty do odczytania. Wystarczy poznać metodę i sprawdzić, do jakiej substancji przypisany jest odpowiedni numer, bądź piktogram. Pozwoli to poza identyfikacją substancji poznać, jakie wiążą się z nią zagrożenia i na co trzeba uważać przy pracy z nią. Przykładowo, znając oznaczenia dla gazów trujących, wiadomo, że przy ich transporcie trzeba zadbać szczególnie uważnie o zabezpieczenie dróg oddechowych.

Pomarańczowe tablice ADR

Tablica ADR na samochodzie informuje nas, że pojazd ten przewozi substancje lub towary uznane za niebezpieczne. Na pomarańczowym, prostokątnym tle znajdują się dwie liczby, które są wyrażone jako ułamek zwykły:
 • W liczniku (powyżej kreski) przedstawiony jest numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa – HIN. Wyrażany jest przez dwie lub trzy cyfr. Pierwsza z nich opisuje ogólną charakterystykę ładunku – jaki jest jego stan skupienia i jakie ma działanie. Pozostałe cyfry wyszczególniają, jakie konkretnie jest działanie danej substancji i jak duże jest nasilenie. Czasami pojawia się litera „X”, która oznacza, że transportowana substancja kategorycznie nie może mieć kontaktu z wodą, ponieważ może dojść do silnej, niebezpiecznej reakcji. Przykładowo cyfra 3 na początku oznacza zapalność cieczy i gazów, a 8 działanie żrące. Oznaczenie 0 informuje o braku dodatkowego zagrożenia. Na kolejnych pozycjach dla przykładu liczna 23 oznacza gaz palny, a 606 to materiał zakaźny.
 • W mianowniku (poniżej kreski) przedstawiony jest numer rozpoznawczy materiału – UN. Wyrażany jest przez cztery cyfry i już bardziej wnikliwie opisuje przewożoną substancję. Przykładowo numer 1005 oznacza amoniak, a 1052 kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór).

Nalepki ostrzegawcze ADR

Naklejki ADR mają formę kwadratu przechylonego o 45°. Przedstawiają symbolicznie, do której z klas zagrożeń należy przewożony ładunek. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych pozwoliła podzielić je na różne grupy:
Substancje wybuchowe (wśród nich związki wybuchowe i pirotechniczne),
 • Substancje w stanie gazowym (dzielą się na duszące, utleniające, palne, trujące oraz różne kombinacje powyższych, jak na przykład trujące utleniające żrące),
 • Substancje ciekłe zapalne,
 • Substancje stałe zapalne, substancje samoreaktywne i wybuchowe odczulone,
 • Substancje samozapalne,
 • Substancje, które w zetknięciu z wodą wytwarzają niebezpieczne gazy zapalne,
 • Substancje utleniające,
 • Nadtlenki organiczne (wśród nich nadtlenki organiczne bez temperatury kontrolowanej i takie z temperaturą kontrolowaną),
 • Substancje trujące,
 • Substancje zakaźne,
 • Substancje promieniotwórcze,
 • Substancje żrące,
Różne substancje i przedmioty niebezpieczne (M1 substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia w postaci drobnego pyłu, M2 substancje mogące tworzyć dioksyny w razie pożaru, M3 substancje wydzielające pary zapalne, M4 akumulatory litowe, M5 przedmioty ratownicze, M6, M7, M8 substancje zagrażające środowisku, M9 i M10 substancje o podwyższonej temperaturze oraz M11 oznaczający inne zagrażające substancje).

Tablice ADR – sklep, duży wybór oznaczeń

Etykiety ADR w naszej ofercie są wykonane z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia ich wytrzymałość. Dostępne są tablice ADR numeryczne oraz gładkie oraz kieszenie do nich. Oferujemy także znaki ADR symboliczne w formie naklejek na pojazd. Jeśli interesuje Państwa tablica ADR na pojazd lub pozostałe wyposażenie ADR, zapraszamy do zapoznania się z asortymentem naszego sklepu. Gwarantujemy, że nasze produkty wytwarzane są z wysokiej klasy surowców i służymy fachową pomocą w wyborze odpowiedniego artykułu.
0
Lista
0
Koszyk