e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Przeglądy, naprawy i remonty trawers

Producent trawers gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach trawers spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych trawers. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na codzień mają doczynienia i doświadczenie z urządzeniami tego typu. Przeglądy urządzeń dźwignicowych muszą być przeprowadzane raz na 12 miesięcy (chyba że instrukcja stanowi inaczej). Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz przedłużają żywotność trawersy.
 
Jako producent trawers z wieloletnim doświadczeniem, świadczymy profesjonalne usługi przeglądów okresowych trawers oraz innego osprzętu do podnoszenia.
W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających eksploatację trawersy oferujemy jej remont lub modernizację. 
 
Usługę przeglądów świadczymy w naszej siedzibie (HAK) lub u klienta. Wszystkie przeglądy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-84/M-84702 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia. 
 
Zakres usługi przeglądy i remonty trawers wszystkich typów, wszystkich producentów:
  • demontaż elementów trawersy, ocena stanu technicznego jej elementów składowych,
  • naprawa, regeneracja bądź wymiana zużytych elementów, 
  • montaż trawersy,
  • próby wytrzymałościowe (w uzasadnionych przypadkach),
  • konserwacja trawersy - zabezpieczenie antykorozyjne,
  • odnowienie powłoki malarskiej,
  • wystawienie Certyfikatu  Prób i Kontroli.

Cena usługi zależna jest od rodzaju trawersy oraz zakresu wybranych czynności (już od 150zł za 1 urządzenie!)

Przykład remontu trawersy (stan przed i po):

0
Lista
0
Koszyk