e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Resurs suwnic / resurs dźwignic

Resurs suwnic / resurs dźwignic
 
Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego. 
 
W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowego. 
 
Zakres czynności w ramach usługi:
 • analiza dokumentacji UTB uzyskanej od klienta zdalnie bądź podczas wizji lokalnej,
 • ustalenie z klientem sposobu realizacji warunków eksploatacji urządzenia, 
 • uzyskanie od klienta danych wyjściowych – w tym GNP mechanizmów i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy, 
 • profesjonalne obliczenia wykorzystania resursu UTB, resursu suwnicy na podstawie danych uzyskanych od klienta, 
 • wykonanie dokumentacji obliczeniowej sprawdzającej stopień wykorzystania resursu UTB (resursu suwnicy, żurawia, wciągnika itp.), 
 • wykonanie dokumentacji / raportu z oceną ewentualnej konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego, 
 • ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego. 
oraz: 
 • ocena opłacalności zakupu używanych urządzeń dźwignicowych, 
 • doradztwo w zakresie doboru UTB w zależności od planowanych procesów, 
 • doradztwo w zakresie urządzeń, które osiągnęły 100% dopuszczalnego resursu. 
 
RODZAJE URZĄDZEŃ PODSTAWA PRAWNA
Przedsiębiorstwo HAK wykonuje obliczenia resursu dla urządzeń dźwignicowych (UTB):
 
 • wciągniki ręczne, wciągniki elektryczne,
 • przeciągarki pojazdów szynowych,
 • suwnice bramowe, pomostowe, konsolowe,
 • wciągarki bramowe,
 • żurawie wieżowe, żurawie warsztatowe,
 • układnice magazynowe,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome,
 • urządzenia dla niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • dźwigi towarowe i osobowe,
 • dźwigniki wszystkich typów,
 • wózki jezdniowe,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
W definiowaniu grupy natężenia pracy dźwignic posługujemy się normami:
 
 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
 • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
 • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
 • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.

 


 
0
Lista
0
Koszyk