e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Wynajem ciężarów do prób obciążeniowych

Wynajem ciężarów do prób obciążeniowych wykorzystywanych przy próbie statycznej i dynamicznej dla urządzeń dźwignicowych. Odpowiednia konfiguracja pozwala uzyskać masę do 400 t.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. 2003, poz.1890) w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego(UTB) wymaga się, aby przed wprowadzeniem ich do eksploatacji przeprowadzić próby obciążeniowe. Celem wykonania testów jest sprawdzenie wytrzymałości urządzenia, a tym samym uniknięcie uszkodzenia maszyn i ładunków, a przede wszystkim  zapewnienie bezpieczeństwa osób użytkujących sprzęt dźwignicowy. 

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają , aby urządzenia transportu bliskiego miały konstrukcję pozwalającą bezpiecznie przenieść:

  • dla obciążeń statycznych:
    • 150% obciążenia nominalnego dla urządzeń z napędem ręcznym,
    • 125%  obciążenia nominalnego dla urządzeń z napędem innym  niż ręczny,
  • ​dla obciążeń dynamicznych :
    • ​110% zakładanego obciążenia nominalnego.

  

 

0
Lista
0
Koszyk