e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Przeglądy, naprawy i remonty uchwytów

Producent uchwytów gwarantuje ich bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji. Na użytkownikach uchwytów spoczywa prawny obowiązek przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych uchwytów. Przeglądy mogą świadczyć wyłącznie osoby po specjalistycznych szkoleniach, które dodatkowo na co dzień mają do czynienia i doświadczenie z urządzeniami tego typu. Przeglądy urządzeń dźwignicowych muszą być przeprowadzane raz na 12 miesięcy (chyba że instrukcja stanowi inaczej). Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz przedłużają żywotność uchwytów.
 
Jako producent uchwytów z wieloletnim doświadczeniem, świadczymy profesjonalne usługi przeglądów okresowych uchwytów oraz innego osprzętu do podnoszenia.
W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających eksploatację uchwytu oferujemy jego remont lub modernizację. 
 
Usługę przeglądów świadczymy w naszej siedzibie (HAK Wrocław) lub u klienta. Wszystkie przeglądy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-84/M-84702 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia
 
Zakres usługi przeglądy i remonty uchwytów wszystkich typów i wszystkich producentów:
  • demontaż elementów uchwytu, ocena stanu technicznego jego elementów składowych,
  • naprawa, regeneracja bądź wymiana zużytych elementów, 
  • montaż uchwytu,
  • próby wytrzymałościowe (w uzasadnionych przypadkach),
  • konserwacja uchwytu - zabezpieczenie antykorozyjne,
  • odnowienie powłoki malarskiej,
  • po przeprowadzonym przeglądzie/remoncie wystawiamy Certyfikat Prób i Kontroli.
Cena usługi zależna jest od rodzaju uchwytu oraz zakresu wybranych czynności (już od 150 zł za sztukę!)
 
Przykładowy przeprowadzony przegląd i remont uchwytu (przed i po):
 
 
 
 
 
0
Lista
0
Koszyk