e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

FAQ

Czy wszystkie produkty posiadają wymagane certyfikaty?

 
Dokumenty potwierdzające spełnienie aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i jakościowych są dołączane do wszystkich produktów oferowanych w e-hak24.pl
w stosunku do których istnieje prawny wymóg dołączenia takiego dokumentu przy umieszczaniu go na rynku UE.
  • Dla wyrobów podlegających wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r - 2006/42/WE (maszyny i osprzęt służący do podnoszenia)   Deklaracja Zgodności CE - wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
  • Dla wyrobów podlegających wymaganiom Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r - 89/686/EWG (środki ochrony indywidualnej) - Deklaracja Zgodności CE wg Dyrektywy "Środki ochrony indywidualnej" 89/686/EWG lub norm z nią zharmonizowanych (dołączana jest oryginalna Deklaracja producenta).
  • Dla pozostałych wyrobów - Deklaracja zgodności z zamówieniem "rodzaj 2.1" wg PN-EN-10204:2006.
 

Czy do zakupionego towaru dostarczana jest instrukcja obsługi?

 
Do każdego zakupionego towaru dostarczana jest instrukcja eksploatacji, obsługi i konserwacji lub karta wyrobu określająca ogólne zasady użytkowania.
 

Czy wszystkie zakupione produkty objęte są gwarancją?

 
Wszystkie wyroby oferowane w ehak24 objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne w myśl zapisów Kodeksu Cywilnego. Okres trwania rękojmi wynosi 1 rok od daty wydania towaru kupującemu. Dla wybranych grup towarów dodatkowo udzielana jest gwarancja zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie sklepu.
 

Zgubiłem deklarację zgodności, czy otrzymam nową?

 
W przypadku zagubienia dokumentu jakościowego zakupionego towaru istnieje możliwość uzyskania jego DUPLIKATU.  DUPLIKAT taki przygotowywany jest bezpłatnie. Potrzebę jego otrzymania należy zgłosić na adres e-mail sklep@hak.com.pl
 

Na jaki wprodukty otrzymam atest 3.1.B ?

 
Atesty a zgodnie z prawidłową nomenklaturą Świadectwa odbioru 3.1. A, 3.1.B, 3.1 C i Protokół odbioru 3.2, były dokumentami opartymi na kontroli odbiorczej wystawianymi przez wytwórcę w myśl wymagań normy PN-EN 10204+A1:1995 - Norma ta została zastąpiona aktualnie obowiązującą normą PN-EN 10204:2006. W myśl p-ktu 4 przedmiotowej normy dokumenty oparte na kontroli odbiorczej dzieli się na Świadectwo odbioru 3.1 i Świadectwo odbioru 3.2.
  • Świadectwo odbioru 3.1 jest dokumentem wystawianym przez wytwórcę w którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki przeprowadzonych badań.
  • Świadectwo odbioru 3.2 jest dokumentem sporządzanym przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w którym stwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podają wyniki badań.
  • Świadectwo odbioru 3.1 może zostać przygotowane dla wszystkich wyrobów metalowych oferowanych w ehak24 po uprzednim zgłoszeniu potrzeby jego otrzymania i akceptacji warunków finansowych jego przygotowania.
 

Czy na zakupione towary otrzymam fakturę VAT?

 
Wszyscy klienci naszego sklepu ehak24 otrzymują faktury VAT. Przedsiębiorstwo "HAK" Sp. z o.o. jest podatnikiem   podatku VAT i zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.
 

Czy mogę ustalić w jakich godzinach pojawi się u mnie kurier z dostawą?

 
W celu sprecyzowania godziny doręczenia można skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy przewozowej podając numer listu przewozowego.
 

Wykaz oddziałów wraz z danymi kontaktowymi dostępny na stronie:

 
http://www.dpd.com.pl/
 

Czy mogę sprawdzić co się dzieje z moją przesyłką?

 
Na stronie http://www.dpd.com.pl/ można sprawdzić status przesyłki. Status przesyłki mozna również sprawdzić dzwoniąc na infolinię 801 002 800 przewoźnika, podając numer listu przewozowego na klawiaturze telefonu.
 

Jak skontaktować się z kurierem?

 
Chcąc skontaktować się z kurierem należy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy przewozowej. Należy podać numer listu przewozowego.
 

Wykaz oddziałów wraz z danymi kontaktowymi dostępny na stronie:

 
http://www.dpd.com.pl/
 

Co się stanie jeżeli kurier nie zastanie mnie w domu?

 
W takim przypadku kurier zostawia AWIZO. Następnego dnia, po nieudanej próbie doręczenia, klient ma możliwość odbioru towaru osobiście w najbliższej siedzibie firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania towaru, kolejnego dnia kurier podejmie przesyłkę w celu ponownej próby doręczenia.
0
Lista
0
Koszyk