e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Czerpaki, chwytaki

Przemysłowe chwytaki magnetyczne i czerpaki Chwytaki i czerpaki są narzędziami powszechnie wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, przemysł stoczniowy, magazynowanie i transport. Czerpaki i chwytaki to urządzenia mechaniczne, służące do podnoszenia o przenoszenia różnych ładunków. Oba typy urządzeń stosowane są w różnych branżach i aplikacjach, oferując różne zastosowania i funkcję. Jakie je rozróżnić? Jak wybrać urządzenie odpowiednie do potrzeb? Chwytaki i czerpaki mogą być ręczne lub hydrauliczne i różnią się konstrukcją oraz funkcjonalnością. Chwytaki magnetyczne są zwykle stosowa...
Wyświetlane 20 z 25 wyników
Czerpaki, chwytaki (25)

Czerpaki, chwytaki

Przemysłowe chwytaki magnetyczne i czerpaki

Chwytaki i czerpaki są narzędziami powszechnie wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, przemysł stoczniowy, magazynowanie i transport. Czerpaki i chwytaki to urządzenia mechaniczne, służące do podnoszenia o przenoszenia różnych ładunków. Oba typy urządzeń stosowane są w różnych branżach i aplikacjach, oferując różne zastosowania i funkcję. Jakie je rozróżnić? Jak wybrać urządzenie odpowiednie do potrzeb? Chwytaki i czerpaki mogą być ręczne lub hydrauliczne i różnią się konstrukcją oraz funkcjonalnością. Chwytaki magnetyczne są zwykle stosowane do przenoszenia przedmiotów ferromagnetycznych czyli takich, na których oddziałuje magnes poprzez przyciąganie (są to m.in. żelazo, stal, żeliwo itp). Czerpaki z kolei wykorzystywane są do przenoszenia materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir, czy gruz. 

Jak prawidłowo korzystać z chwytaka lub czerpaka?

 • Wybierz odpowiedni chwytak lub czerpak dla danego rodzaju przedmiotu - chwytaki i czerpaki różnią się w zależności od rodzaju przedmiotu, który mają przenosić. Przed użyciem należy wybrać odpowiednie urządzenie dla danego rodzaju materiału, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne przenoszenie. 
 • Sprawdź stan narzędzi przed użyciem - przed użyciem należy dokładnie sprawdzić stan narzędzi i upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym. Należy również upewnić się, że chwytak lub czerpak jest odpowiednio zamocowany do dźwignicy lub innego urządzenia, na którym będzie lub jest zamontowane. 
 • Zwróć uwagę na równowagę przedmiotu - Przed podniesieniem przedmiotu należy upewnić się, że jest on równomiernie rozłożony na chwytaku lub czerpakach. Nierównomierna dystrybucja wagi może spowodować, że ładunek będzie miał wpływ na prawidłową stabilność dźwignicy z czerpakiem/chwytakiem i ładunkiem. 
 • Przenoszenie przedmiotu - przy podnoszeniu przedmiotu należy zachować ostrożność i unikać nagłych ruchów. Przenoszenie powinno odbywać się równomiernie i stabilnie, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu i/lub ładunku oraz zminimalizować ryzyko wypadku podczas pracy.

Gdzie stosujemy czerpaki i chwytaki?

Czerpaki to urządzenia, które służą do nabierania płynów oraz materiałów sypkich o różnej gęstości. Mają one szerokie zastosowanie w branżach takich jak budownictwo, rolnictwo, przemysł chemiczny czy wodociągi. Czerpaki mogą być używane do wyciągania wody z studni, basenów, zbiorników, do usuwania cieczy z zalanych obszarów, a także do transportowania – załadunku i rozładunku – materiałów o sypkiej konsystencji, takich jak wapno, piasek, surowce chemiczne, miał, węgiel, gruz oraz wiele innych. 
Chwytaki z kolei służą do chwytania oraz przenoszenia ładunków. Są szeroko stosowane w przemyśle, logistyce, produkcji i magazynach do przenoszenia ładunków o różnym kształcie i gabarytach. Używa się ich przede wszystkim tam, gdzie utrudniony jest dostęp do ładunku i nie ma możliwości zamocowania go na dźwignicy hakowej.

Jak są skonstruowane czerpaki i chwytaki?

W ofertach producentów dostępnych jest wiele rodzajów czerpaków, jednak ich konstrukcja jest bardzo zbliżona. Kluczową częścią typowego czerpaka jest część robocza w formie zamykających się łyżek – najpopularniejsze czerpaki maja postać urządzeń dwułupinowych. Praca części roboczej – otwieranie i zamykanie – realizowana jest z zastosowaniem napędu zabudowanego w dedykowanej części urządzenia. Większość czerpaków posiada wyposażenie pozwalające na zamocowanie na dźwignicy, niektóre są z nią zintegrowane, tworząc kompleksową aplikację przystosowaną do konkretnych ładunków. 
Chwytaki w swojej podstawie skonstruowane są w sposób zbliżony do czerpaków. Główną różnicą jest forma części roboczej, która najczęściej ma postać zamykających się szczęk o różnej konfiguracji. Otaczając ładunek i zamykając się na nim pozwalają podjąć ładunek i odłożyć go we wskazane miejsce. 

Rodzaje czerpaków i chwytaków – co znajdziemy w ofertach?

Najpopularniejszym typem czerpaka jest czerpak do materiałów sypkich. Wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ich magazynowaniem, przeładunkiem lub wykorzystaniem w procesach technologicznych. Jakie inne rodzaje czerpaków uznawane są za najpopularniejsze?
 • Czerpak łupinowy – wyposażony w dwie skorupy, które mogą się otwierać i zamykać, tworząc zamkniętą łyżkę transportową.
 • Czerpak zanurzeniowy – przystosowany do pracy w stanie całkowitego zanurzenia pod powierzchnią wody.
 • Czerpak hydrauliczny – rodzaj czerpaka napędzanego siłą hydrauliczną, umożliwiającą sterowanie ruchem ramion czerpaka.
 • Czerpak mechaniczny – urządzenie nie posiadające własnego napędu, uruchamiane z zastosowaniem mechanizmów dźwignicy. 
W grupie chwytaków również możemy wskazać te, które kupowane są najczęściej, a tym samym – najczęściej spotykane w procesach technologicznych:
 • Chwytak magnetyczny – urządzenie wyposażone w magnes, stosowane tam, gdzie konieczne jest transportowanie ładunków wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. 
 • Chwytak szczękowy – chwytak wyposażony w ruchome szczęki do chwytania ładunku.
 • Chwytak hydrauliczny - rodzaj chwytaka napędzanego siłą hydrauliczną, umożliwiającą sterowanie ruchem ramion czerpaka.

Czy chwytaki magnetyczne i czerpaki podlegają przeglądom?

Zdecydowanie tak, wszystkie urządzenia dźwignicowe a w szególności uchwyty, chwytaki i czerpaki podlegają regularnym przeglądom UDT. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego pracownika lub serwisantów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji tych narzędzi.
Podczas przeglądu należy dokładnie sprawdzić stan chwytaka lub czerpaka oraz jego elementów składowych. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia, należy wymienić uszkodzone elementy lub podjąć inne odpowiednie działania w celu naprawy narzędzi.

Jak często przeprowadzać przegląd czerpaków i chwytaków?

Przeglądy powinny być przeprowadzane regularnie, w zależności od intensywności eksploatacji chwytaka lub czerpaka. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie przeglądów co kilka miesięcy lub po określonej liczbie godzin pracy. Odgórnie jest narzucony okres przeglądu nie dłuższy niż raz na 12 miesięcy, okres ten można skrócić w zależności od stopnia eksploatacji danego urządzenia.
0
Lista
0
Koszyk