e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Przeglądy trawers

Trawersy Są popularnym osprzętem dźwignicowym, stosowanym wszędzie tam, gdzie dla podwieszenia ładunku na dźwignicy konieczny jest element pośredniczący. Stosuje się je tam, gdzie ładunek należy podwiesić na dwóch lub więcej punktach podwieszenia. W Ehak24 oferujemy wszystkie rodzaje trawers, umożliwiające dobór rozwiązania dokładnie to przeprowadzanych czynności transportowych.    Instrukcja obsługi trawersy
Wyświetlane 20 z 1 wyników
Przeglądy trawers (1)

Przeglądy trawers

Trawersy

Są popularnym osprzętem dźwignicowym, stosowanym wszędzie tam, gdzie dla podwieszenia ładunku na dźwignicy konieczny jest element pośredniczący. Stosuje się je tam, gdzie ładunek należy podwiesić na dwóch lub więcej punktach podwieszenia. W Ehak24 oferujemy wszystkie rodzaje trawers, umożliwiające dobór rozwiązania dokładnie to przeprowadzanych czynności transportowych. 
 

Instrukcja obsługi trawersy

Producenci trawers gwarantują ich bezpieczną eksploatację tylko w sytuacji bezwzględnego przestrzegania zasad opisanych w Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji, dołączanej do każdego egzemplarza trawersy. W dokumencie zawarte są informacje dotyczące norm, według których wykonano sprzęt, ogólny opis techniczny urządzenia oraz wymagania techniczne dotyczące eksploatacji urządzenia. Częścią instrukcji jest też dokumentacja techniczno-ruchowa, określająca zasady korzystania z trawersy oraz wskazówki dotyczące przeglądów trawers.
 

Przegląd trawersy – jak często?

Posiadacze trawers są zobowiązani do wykonywania regularnych przeglądów trawers. Przeglądy stanowią podstawę wykrywania uszkodzeń w konstrukcji trawersy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi oraz ładunków. Są również warunkiem trwałości sprzętu oraz gwarancją jego pełnej sprawności, która przekłada się na wydajność zakładową. 
Przeglądy trawers, podobnie jak przeglądy zawiesi, można podzielić na trzy typy: przegląd trawersy przed pierwszym użyciem, przegląd trawersy przed każdym użyciem, przegląd kontrolny. Przeglądy powinny być wykonywanie przez osobę do tego uprawnioną, posiadającą specjalistyczną wiedzę umożliwiającą wykrycie wszystkich możliwych usterek wpływających na bezpieczeństwo użytkowania trawersy. 
Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem trawersy należy:
 • ocenić wizualnie stan i kompletność urządzenia,
 • sprawdzić belki trawersy – zakrzywienie powyżej 20 mm na długości belki niedopuszczalne,
 • sprawdzić wzrokowo spoiny belek trawersy – pęknięcia są niedopuszczalne,
 • sprawdzić stan uszu nośnych trawersy – deformacje, pęknięcia i wytarcie otworu powyżej 10 % jego średnicy nominalnej jest niedopuszczalne,
 • sprawdzić wszystkie oznaczenia i tabliczki znamionowe, ostrzegawcze i tonażowe,
 • upewnić się, że elementy zestawu mają właściwą nośność,
 • w przypadku braku tabliczek lub ich nieczytelności wymienić na nowe.
Podczas pracy z trawersą należy przestrzegać zaleceń BHP. Po zakończeniu pracy z trawersą należy poddać trawersę oraz dołączone do niej zawiesia (jeśli są) przeglądowi – analogicznie do tego przed rozpoczęciem pracy. Przegląd należy wykonać wzrokowo – w przypadku wykrycia ewidentnych niezgodności, stwierdzonych nieuzbrojonym okiem, wykonać pomiary wytarcia sworzni, szakli czy uszu nośnych, a także pomiary prostości belki trawersy. 
Przeglądy konserwacyjne trawersy należy przeprowadzać co 12 miesięcy. Przeglądy trawers tego typu polegają na stałym, planowanym sprawdzaniu wszystkich elementów trawersy. Przegląd konserwacyjny zawiera wszystkie kroki, które składają się na przegląd przed eksploatacją. Uzupełnia je wzrokowe sprawdzenie wszystkich spoin. w przypadku podejrzenia występowania uszkodzeń i pęknięć spoin, należy przeprowadzić specjalistyczne badania penetrantem lub inną metoda nieniszczącą. Jeśli na trawersie pojawiły się miejsca skorodowane, należy je oczyszczać oraz malować. 
 

Jak używać trawersy?

Gwarancją długotrwałego użytkowania trawersy oraz zachowania jej w dobrym stanie technicznym jest przestrzeganie zasad podczas jej eksploatacji:
 • w żadnym wypadku nie przeciążać trawersy – nawet jeśli udźwig dźwignicy jest większy,
 • używać trawersy wyłącznie w warunkach, do których jest przystosowana,
 • przerwać pracę natychmiast po zauważeniu jakiejkolwiek usterki, mogącej wpłynąć na bezpieczeństwo pracy,
 • przechowywać trawersę w warunkach chroniących ją przed wpływem agresywnych czynników chemicznych czy szkodliwych warunków pogodowych,
 • poddawać przeglądom i wymieniać drobne elementy trawersy, takie jak zawiesia, haki, szakle, sworznie itp. 
 

E-hak24

Zespół Ehak24 to wykwalifikowani specjaliści, którzy oferują nie tylko produkcję trawers, lecz również ich przeglądy oraz naprawę. naszym klientom rokrocznie przypominamy o zbliżającym się terminie przeglądu kontrolnego i proponujemy atrakcyjne promocje cenowe na jego przeprowadzenie. Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniego modelu trawersy oraz jej eksploatacji. 
0
Lista
0
Koszyk