e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Resurs dźwignic

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, wydane dnia 30 października 2019 roku, wprowadziło do praktyki wymaganie tworzenia historii eksploatacji urządzenia transportu bliskiego. Wprowadzenie takiego wymogu podyktowane było względami BHP – ocena zużycia eksploatacyjnego oraz ogólnego stanu zużycia urządzenia ma istotny wpływ na kontrolę bezpieczeństwa jego użytkowania.    Co to jest resurs?...
Wyświetlane 20 z 1 wyników
Resurs dźwignic (1)

Resurs dźwignic

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, wydane dnia 30 października 2019 roku, wprowadziło do praktyki wymaganie tworzenia historii eksploatacji urządzenia transportu bliskiego. Wprowadzenie takiego wymogu podyktowane było względami BHP – ocena zużycia eksploatacyjnego oraz ogólnego stanu zużycia urządzenia ma istotny wpływ na kontrolę bezpieczeństwa jego użytkowania. 
 

Co to jest resurs?

Nazwą resursu określane są parametry graniczne, stosowane do oceny stanu technicznego. Określane są na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzenia transportu bliskiego  w założonym okresie eksploatacji, z wzięciem pod uwagę warunków jego użytkowania w rzeczywistości. Pojęcie resursu dotyczy wszystkich urządzeń, których stan techniczny opiera się trwałości zmęczeniowej ustroju nośnego oraz mechanizmów napędowych. Określa się go na podstawie założonej liczby cykli pracy i stanu obciążenia. Mówiąc najprościej – wyczerpanie resursu dźwignicy oznacza koniec okresu bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
W praktyce resurs suwnic i resurs dźwignic to zakładany bezpieczny okres eksploatacji dźwignicy. Określa się go liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowych) oraz liczbą godzin pracy (dla mechanizmów) w założonym okresie eksploatacji z założonym obciążeniem nominalnym. Każde urządzenie ma więc w ramach własnego resursu określoną pulę cykli lub godzin pracy, których wykorzystanie nie naruszy bezpieczeństwa jego użytkowania. 
Żywotność urządzeń zależna jest od wielu czynników. Należą do nich zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, materiały, jakość wykonania, a także warunki zachodzące w fazie eksploatacji. W przypadku eksploatacji znaczenie ma ilość cykli roboczych, wielkość obciążenia, liczba godzin pracy. Mówi się o tzw. trwałości zmęczeniowej – wytrzymałości konstrukcji, urządzenia bądź innych elementów na zmieniające się w czasie obciążenia.
Używanie urządzenia po przekroczeniu szacowanego okresu żywotności może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
 

Jak często robić obliczenia resursu?

Nowo produkowane urządzenia mają resurs określany przez producenta, wskazujący założony czas oraz liczbę cykli, które urządzenie może wykonać bez stwarzania potencjalnego zagrożenia dla osób oraz ładunków. W chwili, kiedy założony resurs minie – w zakresie czasu oraz cykli pracy – należy przeprowadzić badanie urządzenia oraz wykonać obliczenia nowego resursu. Stąd niezwykle ważne jest prowadzenie dokumentowanej kontroli pracy maszyny, umożliwiające sprawne przeprowadzenie obliczeń. W przypadku, gdy takiej dokumentacji nie ma, należy ją odtworzyć na podstawie szacowanych ilości cykli wykonanych przez urządzenie. 
 

Kto może obliczać resurs?

Obliczeń resursu dla urządzeń wyprodukowanych przed wprowadzeniem w życie rozporządzenia o resursie, musi dokonywać eksploatujący – w przypadku, jeśli resurs nie jest znany, należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki inżynierskiej. Obliczenie resursu można zlecić specjalistom – szczególnie specjalizują się w tym firmy zajmujące się produkcją różnego typu dźwignic. 
 

Ile kosztuje resurs?

Koszt wykonania obliczeń wykorzystania resursu dla pojedynczego urządzenia zależy od wielu czynników – rodzaju urządzenia, jego wieku oraz dostępności dokumentacji rejestrującej pracę urządzenia. Konieczność wykonania wizji lokalnej podnosi ten koszt, ale jest niezbędna w przypadku braku dokumentacji wykorzystania maszyny. Przeciętny koszt resursu suwnicy to kwota rzędu kilkuset złotych. 
 

E-hak24.pl

E-hak24 oferuje wykonywanie obliczeń stopnia wykorzystania resursu dźwignic wszystkich typów (suwnic, żurawi, wciągarek, układnic magazynowych) oraz innych urządzeń transportu bliskiego (dźwigów towarowych i osobowych, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, urządzeń dla niepełnosprawnych). Oferujemy zarówno zdalne obliczanie resursu (na podstawie dostarczonej dokumentacji), jak i wizje lokalne, które pomogą określić potencjalne zakresy eksploatacji urządzenia. W ofercie mamy również przeglądy specjalne dźwignic, które nie przeszły resursu oraz remonty wszystkich typów urządzeń transportu bliskiego. 
0
Lista
0
Koszyk