+48 519 367 121
+48 71 349 35 02

Publikacje branżowe

Aluminiowe wciągarki bramowe - lekkie i mobilne konstrukcje do podnoszenia ładunków


Wciągarki bramowe to urządzenia z zakresu transportu bliskiego, służące do podnoszenia ładunków o różnym udźwigu. Są rozwiązaniem, które pozwala na dużą uniwersalność – ich konstrukcja pozwala na szybki montaż i demontaż, a także sprawne  dostosowywanie do aktualnych potrzeb.


Urządzenia transportu bliskiego - testy obciążeniowe
Cz. I. Metody przeprowadzania testów


Przenoszenie i podnoszenie ładunków o dużej masie i wielkości to czynność, podczas której powstaje spore ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek jego przeciążenia. Powodem takich uszkodzeń jest najczęściej ograniczona wytrzymałość urządzenia transportowego, a także działanie czynników nieprzewidzianych podczas projektowania konstrukcji, np. działających sił.


Przegląd systemów sterowania maszyn
Cz. III. Rodzaje napędów


Poprzednia część artykułu dotyczyła rozwoju historycznego myśli technicznej, którego rezultatem było powstanie kolejnych, coraz bardziej rozwiniętych rozwiązań systemów sterowania maszyn. W niniejszej części zaprezentowane zostaną poszczególne rodzaje napędów wraz z ich zastosowaniem. Układ napędowy dobierany jest pod kątem szczegółów aplikacji, do jakiej jest zaplanowane dane urządzenie. Napędy najczęściej stosowane w przemyśle tworzą cztery grupy.


Elektromagnesy w transporcie bliskim
Cz. III. Zastosowanie elektromagnesów w przemyśle


Elektromagnesy znalazły bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, dając nowe możliwości szybkiego, prostego i bezpiecznego sposobu transportu elementów o różnym kształcie i wymiarach. Zamocowane zazwyczaj do zawiesi  lub trawersy elektromagnesy stają się w prosty sposób chwytakiem elektromagnetycznym , który zdolny jest transportować wszelkie przedmioty ferromagnetyczne. 


Spawalnictwo
Złożoność i stabilność procesu spawania


Metoda łączenia metali przez ich miejscowe jednoczesne nadtopienie, podczas którego dochodzi do wzajemnego wymieszania się roztopionego metalu oraz szybkiego szybkim wystygnięcia mieszaniny, jest technologią, która dominuje w dzisiejszym przemyśle. Jej źródło oraz historia stały się tematem pierwszej publikacji z dziedziny spawalnictwa.  


Transport - bliski każdemu
Cz. II. Trawersy - parametry i zastosowanie

W poprzedniej części artykułu zawarliśmy krótkie wprowadzenie w branżę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu bliskiego oraz urządzeń dźwignicowych. Kontynuując ten temat, poruszymy kwestię konkretnych urządzeń – trawers – oraz czynników, które zapewniają ich odpowiednią eksploatację. 

 


Zawiesia transportowe
Cz. I. Zawiesia ogólnego przeznaczenia

W każdym zakresie działalności człowieka spotykamy się z koniecznością przesunięcia, transportu, zmiany położenia różnych użytkowanych przez ludzi przedmiotów. Od początku dziejów człowiek starał się ułatwiać sobie pracę za pomocą różnych narzędzi. Do  prac przeładunkowych wykorzystywał systemy  dźwigni i wszelkiego rodzaju zespołów przekładniowych   jednak w każdym przypadku spotykał się z problemem pewnego i bezpiecznego zamocowania ładunku.

 


Zawiesia transportowe>
Cz. II. Zawiesia cięgnowe specjalnego przeznaczenia

Poprzednia publikacja z tego cyklu traktowała o zawiesiach ogólnego przeznaczenia, stosowanych powszechnie w przemyśle transportowym. Kontynuując temat zawiesi, w niniejszej części zaprezentujemy zawiesia cięgnowe specjalnego przeznaczenia.

 


Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. V. Uzyskanie zgody UDT na eksploatację zestawu kosz-dźwignica.


Dysponując certyfikowanym koszem i właściwą dźwignicą, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr193 poz. 1890 - § 17 ust. 1 i 2) przyszły użytkownik zestawu kosz – dźwignica winien uzyskać zgodę UDT na jego eksploatację.


Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. IV. Dźwignice do pracy z koszem - wymagania


Najważniejsze wymagania grupy drugiej, dotyczące własności dźwignic, które mogą być użyte do pracy z koszem: - minimalny udźwig dźwignicy powinien  być co najmniej dwa razy większy od sumy masy kosza i jego dopuszczalnego obciążenia roboczego (...)


Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. III. Kosze do podnoszenia ludzi - wymagania


Zgodnie z pierwszą grupą wymagań, dotyczących budowy i własności koszy
do podnoszenia ludzi (norma PN-EN 14502-1), kosz (rys. 1): winien być wykonany z materiałów niepalnych, zabezpieczonych przed korozją, a w obliczeniach wytrzymałości wszystkich obciążonych jego elementów (w tym zawiesi linowych lub łańcuchowych, na których jest podwieszany) obciążenia należy zwiększyć minimum dwukrotnie (...)


Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. II. Kosz na haku dźwignicy - bezpieczeństwo użytkowania


Możliwość wykorzystania środków transportu bliskiego, przeznaczonych do transportu ładunków także do transportu ludzi w koszu (rys. 1), zamontowanym na haku dźwignicy,
znakomicie rozszerza obszar ułatwionego dostępu do miejsc ewentualnych sporadycznych prac dla ludzi, gdyż na ogół konieczność takich prac pojawia się właśnie w miejscach prowadzenia zasadniczych prac przemysłowych, objętych zakresem działania urządzeń transportu bliskiego.


Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. I. Wprowadzenie


Zapewnienie dostępu pracownikom do miejsca wykonywania pracy umiejscowionego
na znacznej wysokości (powyżej 3 metrów), z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpiecznych warunków pracy, wymaga z reguły określonych przedsięwzięć i niemałych nakładów. Wysokość nakładów  wzrasta, gdy lokalizacja miejsca pracy zmienia się często (prace budowlano-montażowe, elewacyjne, inspekcyjne itp.), a własności jego otoczenia utrudniają, bądź wręcz uniemożliwiają, zastosowanie standardowych środków dostępu (takich jak rusztowania, podesty ruchome itp.).


Przegląd systemów sterowania maszyn
Cz. II. Historia

Już od samego początku człowiek „wymyślał” rozwiązania ułatwiające mu życie –
od najprostszych elementów maszyn (m.in. dot. dźwigni, klina, kołowrotu itp.),
poprzez zastąpienie tarcia posuwistego tarciem tocznym (koło), XIII-wieczne zegary
z mechanizmem grawitacyjnym, XVI-wieczne zegary ze sprężyną, dochodząc do punktu znacznego przyspieszenia rozwoju technicznego, jakim był okres rewolucji przemysłowej – powstania maszyn parowych.


Elektromagnesy w transporcie bliskim
Cz. II. Najnowsze technologie

Obecnie najsilniejsze elektromagnesy buduje się przy użyciu cewek nadprzewodzących. Są one wykonane z materiałów zwanych nadprzewodnikami, nie wykazujących żadnego oporu elektrycznego w bardzo niskich temperaturach (bliskich zera bezwzględnego).


Elektromagnesy w transporcie bliskim
Cz. I. Wprowadzenie

Pierwszy elektromagnes zbudował Wiliam Sturgeon (1783-1850),
angielski inżynier elektryk. W 1823 roku Wiliam zawinął wokół żelaznej, polakierowanej sztabki, nieizolowany drut miedziany, uzyskując tym samym układ, który podczas przepływu prądu przez drut stawał się silnym magnesem (...)


Przetwornice częstotliwości w napędach mechanizmów suwnic
Cz. I. Zastosowanie


Zastosowanie przetwornic częstotliwości w napędach mechanizmów suwnic daje bardzo wymierne korzyści – zapewnia poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez lepszą kontrolę ruchów suwnicy oraz precyzję i ergonomię obsługi, zwiększa niezawodność pracy i trwałość mechanizmów, minimalizując tym samym przeciążenia dynamiczne ich konstrukcji, związane z gwałtownym startem i zatrzymaniem (rys. 1).


Transport - każdemu bliski
Cz. I. Wprowadzenie


W wielu procesach produkcyjnych przedmiot przerobu jest stale przemieszczany w różnych kierunkach. Transport – to zespół czynności, które są związane z przemieszczaniem osób, przedmiotów czy urobku przy użyciu odpowiednich środków. Przed przemieszczeniem wyrobu z jednego miejsca na drugie muszą być wykonane czynności, które umożliwiają przenoszenie, czyli tzw. czynności przeładunkowo – manipulacyjne. Obejmują one załadunek, jak również wyładunek. Do wykonywania czynności związanych z transportem używa się odpowiednich środków transportu.


Przegląd systemów sterowania maszyn
Cz. I. Wprowadzenie


Dobór odpowiedniego systemu sterowania maszyny jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jej funkcjonalność. W zależności od aplikacji do jakiej przewidziano daną maszynę, w praktyce, możemy spotkać całą gamę systemów sterowania – od najprostszych, pojedynczych funkcji (np. prosty układ start/stop), poprzez bardziej złożone funkcje (np. wybór kierunków i ruchów wciągnika z ruchami Góra/Dół i mechanizmem jazdy Lewo/Prawo), aż do w pełni zautomatyzowanych systemów pracujących, praktycznie bez udziału operatora – linie przeładunkowe lub inne maszyny do obsługi procesów technologicznych. 


Spawalnictwo, historia spawania

Spawalnictwo to dział techniki zajmujący się procesami trwałego łączenia metali, stopów przez skoncentrowane doprowadzenie ciepła do miejsca, gdzie ma powstać złącze i wytworzenie spoiny, zgrzeiny bądź lutowiny. Do zasadniczych procesów spawalniczych należą – spawanie, lutowanie i zgrzewanie.


Spawalnictwo
Cz. I. Przyrządy do spawania - wprowadzenie


Rozpoczynamy cykl publikacji związanych z przyrządami spawalniczymi. W publikacjach tych omówimy pojęcia związane ze spawalnictwem, przedstawimy w skrócie historię spawania, zdefiniujemy ogólne pojęcie przyrządu. Zajmiemy się szczegółowo przyrządami spawalniczymi – potrzebą ich stosowania, konstrukcją oraz metodami pomiarowymi i eksploatacją przyrządów.


Zabudowa urządzeń dźwignicowych na obiektach budowlanych

Istotnym czynnikiem procesu realizacji inwestycji jest montaż urządzeń dźwignicowych na nowo budowanych lub istniejących obiektach. Od wykonawcy zadania oczekuje się realizacji w sposób zgodny z wymaganiami Klienta, a w szczególności Zasadami Bezpiecznego Wykonania. Dlatego w przygotowaniu  realizacji zaangażowana jest grupa specjalistów z działów projektowego, technologicznego, serwisu i BHP do opracowania Projektu Organizacji Montażu ( POM).

 

Polski Techniczny Sklep Internetowy