e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze na haku dźwignicy cz. III – techniczne wymagania koszy.

Cz. III. Kosze do podnoszenia ludzi - wymagania

Zgodnie z pierwszą grupą wymagań, dotyczących budowy i własności koszy do podnoszenia ludzi (norma PN-EN 14502-1):
 • winien być wykonany z materiałów niepalnych, zabezpieczonych przed korozją, a w obliczeniach wytrzymałości wszystkich obciążonych jego elementów (w tym zawiesi linowych lub łańcuchowych, na których jest podwieszany) obciążenia należy zwiększyć minimum dwukrotnie,
 • kosz powinien być pomalowany na wyrazisty i kontrastowy kolor,
 • wymiary gabarytowe koszy winne zagwarantować przestrzeń roboczą o wysokości min. 2 metry oraz powierzchnię roboczą min. 0,6 x 0,6 metra dla jednej osoby oraz min. 0,4 x 0,4 metra dla każdej następnej,
 • odległość od podłogi kosza do punktu zaczepienia na haku dźwignicy nie może być mniejsza niż 3 metry,
 • podłoga kosza obciążonego obciążeniem równym 1,5 jego udźwigu, skupionym w najbardziej niekorzystnym punkcie nie może odchylić się więcej niż 20° od poziomu, a jej powierzchnia musi być przeciwpoślizgowa i posiadać odwodnienie; szczeliny w podłodze winne mieć takie wymiary, aby niemożliwe było wypadanie przez nie kulki o średnicy 20 mm,
 • zawiesie, na którym kosz jest podwieszony nie powinno być demontowane z kosza bez użycia narzędzi i nie może być używane do innych celów, niż podwieszenie kosza,
 • gdy istnieje niebezpieczeństwo spadania przedmiotów na kosz w czasie pracy, winien być on wyposażony w dach ochronny,
 • drzwiczki lub bramka do wchodzenia lub wychodzenia z kosza winne otwierać się do środka i być wyposażone w zaczep, aby uniemożliwić nieumyślne ich otwarcie, a dostęp i wyjście z kosza ma odpowiadać normie EN 13586,
 • aby uniknąć zagrożenia przygniecenia stopy przez zewnętrzną krawędź kosza podczas stawiania go na podłoże, pod krawędzią musi być wolna przestrzeń o wymiarach określonych w normie,
 • wszystkie boki kosza do wysokości 0,5 metra winne posiadać ogrodzenia, przez które nie może wypaść kula o średnicy 20 mm,
 • ze wszystkich stron kosza na wysokości 1,1 metra winna być umiejscowiona poręcz o średnicy 16 – 40 mm, cofnięta w głąb kosza o 0,75 – 0,1 metra w celu zabezpieczenia rąk przed zgnieceniem między nią a zewnętrznymi przeszkodami stałymi (np. ścianą podczas prac elewacyjnych),
 • kosz winien być wyposażony w punkt mocujący dla indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości, zgodny z PN-EN 795, przynajmniej jeden na osobę w nim pracującą,
 • gdy kosz jest przeznaczony do wykonywania z niego prac spawalniczych, winien posiadać zacisk uziemiający, a jego zawiesia powinny posiadać odpowiednie osłony.
Tak wykonany i wyposażony kosz winien posiadać tabliczkę znamionową  z oznaczeniem CE oraz wystawioną przez jego producenta deklarację zgodności WE. Kosz zapewnia konstrukcyjnie bezpieczeństwo jego użytkownikowi, gdyż wszystkie wymogi są rezultatem analizy zagrożeń, występujących podczas jego użytkowania i ich eliminacji bądź minimalizacji.
0
Lista
0
Koszyk