e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Obiekty budowlane wyposażone w urządzenia dźwignicowe- przykłady

Proces zabudowy montażu dźwignic w budynkach

Ważnym elementem procesu wykonawczego inwestycji takiej jak urządzenie dźwignicowe jest jego implementacja w obszarze istniejącego lub nowobudowanego obiektu. Wykonawca tego etapu zobowiązany jest do przestrzegania na tym etapie zarówno wymagań samego klienta, jak i Zasad Bezpiecznego Wykonania. Przygotowanie planu realizacji oznacza zaangażowanie grupy specjalistów z działu projektowego, technologicznego, serwisu oraz BHP, którzy opracowują wpsólnie z KLientem Projekt Organizacji Montażu (POM). Projekt taki wyszczególnia planowane zasoby sprzętowe, kadrowe, i pomoce technologiczne, a także część rysunkową.

Całość projektu uzupełniona jest o harmonogram uzgodniony z Klientem. 
Wartym zwrócenia uwagi okazał się montaż suwnicy technologicznej Q=12.5t, L=25m na obiekcie KGHM Polska Miedź S.A. Przed jego realizacją stworzono projekt, który uwzględniał szczegółowo wymagania i warunki Klienta. Prace realizacyjne przeprowadzano na wysokości  0,0 m, 18,5 m oraz 32,0 m - do ich wykonania użyto żurawia samochodowego o udźwigu 120 t, podnośnika dźwigowego o wysokości podnoszenia 35 m, a także pracującą już na torowisku suwnicę. 
Części suwnicy transportowane były pojedynczo przez tymczasowy, roboczy otwór wykonany w ścianie oraz łuk transportowy najpierw na poziom 18,5 m, a następnie przyu użyciu pomocniczej konstrukcji wsporczej na poziom 32 m. Najcięższy element - dźwigar z pomostem - ważył ok. 10,5 t. Najpierw zostały zamontowane czołownice, które zabezpieczono na torowisku, a następnie przystoąpiono do montażu dźwigarów, wciągarki oraz pozostałych elementów wyposażenia suwnicy. 
 
Wszystkie prace wykonywane były w trudnych warunkach - pracujących urządzeniach, wysokim zapyleniu szkodliwymi pyłami i gazami oraz wysokiej temperaturze. Dla ich realizacji użyto pełnej ochrony wymaganej w temperaturze otoczenia wynoszącej do 50 ºC.
 
 
 
 
0
Lista
0
Koszyk