e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Jak bezpiecznie używać platformy roboczej do widlaka? Zasady BHP

Platforma robocza montowana na widłach wózka widłowego jest poręcznym i łatwym w zastosowaniu rozwiązaniem, które pozwala na szybkie wykonanie prac na niewielkich wysokościach. Jej stosowanie wiąże się ze znajomością wymagań przepisów. 

 
Zgodnie z §6 ustawy 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie stosowania maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.), ludzie mogą być podnoszeni wyłącznie przy użyciu przeznaczonych do tego maszyn oraz ich wyposażenia.
 

Rodzaj wózka widłowego

Pierwszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest rodzaj wózka widłowego. Wózki widłowe dzielą się pod tym względem na dwa rodzaje:
  1. Wózek widłowy lub wózek jezdniowy podnośnikowy przystosowany przez jego producenta do podnoszenia osób, co jest poświadczone w jego instrukcji eksploatacji, obsługi oraz konserwacji. Producent określa również warunki, w których jest dozwolone podnoszenie osób takim wózkiem. Do takich wózków można dokupić roboczą platformę i używać jej jako wyposażenie wózka bez dodatkowych zezwoleń. 
  2. Wózki widłowe, które nie posiadają w instrukcji wpisu o możliwości podnoszenia osób. Użytkownicy tego typu wózków mogą jednak takie zezwolenie zdobyć. W tej sytuacji posiadacz wózka, który chciałby używać go razem z nakładana platformą, zwraca się do Centrali UDT w Warszawie o pozwolenie na takie zastosowanie wózka oraz przedkłada do zatwierdzenia przez UDT szczegółową instrukcję pracy wózka z koszem. Podstawą prawną jest §17 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. nr 193 poz. 1890).
 

Warunki użytkowania wózka widłowego z platformą roboczą 

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na używanie wózka z umieszczonym na nim koszem, jego właściciel powinien spełnić kilka warunków:
  1. Wózka z koszem wolno używać do prac mających charakter sporadyczny i rzadki (np. wymiana żarówek w lampach, inwentaryzacja, naprawy itp.) Wszystkie te prace powinny być wyszczególnione w instrukcji i wyłącznie one mogą być wykonywane z platformy na wózku widłowym. 
  2. Wózka z koszem można używać tylko do prac, których nie można wykonać z zastosowaniem innych urządzeń, takich jak podest ruchomy, rusztowanie, drabina itp. lub gdy zastosowanie innego rozwiązania jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.
  3. Wózka z koszem można używać wtedy, gdy wózek ma udźwig 5-krotnie większy niż masa platformy wraz z pracownikami.

 

 

Instrukcja bezpiecznej obsługi zestawu

Jeśli wózek widłowy nie posiada zapisu o możliwości przenoszenia ludzi, użytkownik platformy roboczej powinien sporządzić szczegółową instrukcję jej bezpiecznego stosowania, przeznaczoną do użytku pracowników. Instrukcja ta powinna:
  • dotyczyć konkretnego wózka oraz kosza, z podaniem ich typów, producentów i numerów fabrycznych;
  • opisywać wszystkie prace, które zamierza się wykonywać z użyciem zestawu wraz ze szczegółową instrukcją ich wykonywania;
  • zawierać opisy zagrożeń podczas tych prac, a także sposobów ich unikania oraz przeciwdziałania im;
  • zawierać wymogi formalno-prawne dla pracowników – szkolenie, poświadczenie odbycia szkolenia itp.)
 

Uprawnienia do obsługi zestawu

Do obsługi wózka jezdniowego z koszem lub platformą roboczą do podnoszenia ludzi wystarczające jest posiadanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi wózka podnośnikowego jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 
Po zatwierdzeniu tak przygotowanej instrukcji oraz odbiorze zestawu wózka z koszem (platformą roboczą) przez UDT, można zacząć używać zestawu w pracach określonych instrukcją
 
0
Lista
0
Koszyk