e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Zawód spawacz czyli fach nie dla każdego – wyjaśniamy dlaczego

Cz. II. Złożoność i stabilność procesu spawania

Jakość połączenia spawanego

Metoda łączenia metali przez ich miejscowe jednoczesne nadtopienie, podczas którego dochodzi do wzajemnego wymieszania się roztopionego metalu oraz szybkiego szybkim wystygnięcia mieszaniny, jest technologią, która dominuje w dzisiejszym przemyśle. Jej źródło oraz historia stały się tematem pierwszej publikacji z dziedziny spawalnictwa.
 
Motorem postępu w spawalnictwie była konieczność wykluczenia bądź zmniejszenia szerokiej gamy niesprzyjających zjawisk, pojawiających się podczas procesu spawania, a które wynikają ze złożoności i niestabilności procesów fizykochemicznych, jakie w nim występują.
 
Jakość połączenia spawanego, a tym samym jakość wyrobu jest zależna od kilku czynników:
 

Wykonawca, czyli spawacz

Jakość wyrobu zależy od jego wiedzy teoretycznej, doświadczenia i sprawności psychofizycznej. Wiedza teoretyczna spawacza budowana jest w trakcie specjalistycznych szkoleń, przeprowadzanych przez uprawnione do tego jednostki, które potwierdzają jej poziom odpowiednim certyfikatem. Wiedza ta jest kontrolowana przez system obowiązkowych okresowych egzaminów. 
 
Sprawność psychofizyczna testowana jest w trakcie obowiązkowych testów w trakcie wykonywania złączy próbnych.  
System nadzoru spawalniczego dodatkowo premiuje ciągłe zatrudnienie podczas spawania, a w rezultacie zdobywanie doświadczenia zawodowego. 
 
 
 

Poziom techniczny sprzętu spawalniczego

Najlepsza efektywność spawania osiągana jest poprzez stosowanie metod związanych ze spawaniem łukowym elektrycznym, przez co są one najpopularniejsze w przemyśle. Łuk elektryczny jest jednak zjawiskiem niestabilnym, a co za tym idzie – utrzymanie jego stałych parametrów jest trudne. Producenci sprzętu spawalniczego osiągają duże postępy w „konstrukcyjnym” zagwarantowaniu stabilnych parametrów spawania łukiem elektrycznym dzięki dostarczanemu na rynek sprzętowi, co wiąże się głównie z zastosowaniem w nich systemów nadzoru i regulacji.
 

Własności fizykochemiczne materiałów

Właściwości fizykochemiczne materiałów spawanych i używanych do spawania, a także związana z nimi optymalna technologia spawania są czynnikami decydującymi o parametrach spawania, zmianach w materiale zachodzących podczas spawania, spawalności materiału – jego podatności na spawanie oraz posłużeniu się dodatkowymi sposobami wspomagania tej podatności. Jednostki badawcze zajmujące się spawalnictwem dostarczają coraz więcej informacji, które są pomocne w doborze warunków technologicznych procesu spawania.  
 

Wiedza i nadzór nad zjawiskami fizykochemicznymi – podczas i po spawaniu

Czynnikami mającymi najbardziej istotny wpływ na jakość wyrobu, są rozszerzalność cieplna i skurcz termiczny. Elementy spawane oraz wyrób finalny znacznie zmieniają pod ich wpływem wymiary i kształty, a to wymaga zastosowania operacji technologicznych, które skorygują powyższe wady, takich jak przeróbka plastyczna na zimno lub gorąco. Wiąże się z nimi jednak dodatkowe ryzyko, gdyż mogą zwiększyć naprężenia spawalnicze, a tym samym spowodować pęknięcia (odkształcenie na zimno) lub zwiększyć obecne już odkształcenia w wyniku relaksacji istniejących naprężeń wewnętrznych spawalniczych (odkształcenia na gorąco). 
 
Przetestowaną alternatywą jest używanie przyrządów spawalniczych – urządzeń zapewniających stabilność i powtarzalność kształtów oraz wymiarów elementów spawanych, dzięki ich wstępnemu „skrępowaniu” w celu przeciwdziałania odkształceniom i zmianom wymiarów. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z ich zastosowania są możliwość zwiększonego odprowadzania ciepła ze strefy spawania (zmniejszenie naprężeń spawalniczych i eliminacja możliwości przegrzania materiału), a także zapewnienie właściwej ergonomiczności prac spawalniczych i umożliwienie automatyzacji procesu spawania. 

0
Lista
0
Koszyk