e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Suwnice podwieszane - budowa, działanie i zastosowanie

Suwnice podwieszane – cechy i zastosowanie urządzeń

Suwnice to jedno z najpopularniejszych urządzeń dźwignicowych o szerokiej funkcjonalności, sprawdzającej się w zakładach przemysłowych różnych branż. Łącząc specyficzne cechy konstrukcyjne z możliwością podnoszenia i transportowania ładunków o różnych gabarytach, stanowi podstawowe wyposażenie przedsiębiorstw produkcyjnych, magazynów oraz warsztatów.

Poznaj konstrukcję suwnicy podwieszanej

Suwnica podwieszana jest w rzeczywistości specyficzną odmianą suwnicy pomostowej natorowej – podobnie jak ona przemieszcza się po torowisku umieszczonym na określonej wysokości oraz składa się z analogicznych do suwnicy natorowej elementów konstrukcyjnych. Na czym więc polega różnica pomiędzy tymi dwoma urządzeniami?

Konstrukcja suwnicy podwieszanej obejmuje most suwnicowy w postaci dźwigara, podpierające most czołownice boczne, mechanizm jezdny w postaci układu kół oraz mechanizm podnoszący w postaci wciągnika elektrycznego bądź ręcznego. Główną cechą odróżniającą je od standardowych suwnic natorowych jest odwrotny sposób montażu – suwnice podwieszane poruszają się „pod torowiskiem” zamontowanym na stropie budynku bądź dedykowanej konstrukcji wsporczej. Ten rodzaj konstrukcji urządzenia pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej pod sufitem hali.

Mechanizmem podnoszącym jest w suwnicach podwieszanych wciągnik dowolnego typu, umieszczony na wózku jezdnym. Podobnie jak w przypadku każdego typu suwnic, także w suwnicach podwieszanych niezbędnym wyposażeniem urządzenia są napędy jazdy i podnoszenia. Zasilanie doprowadzane jest do mechanizmów napędowych z zastosowaniem szynoprzewodów bądź firanek kablowych. Suwnice podwieszane są również wyposażone w układ sterowania z użyciem kasety na kablu lub systemu radiowego. Niektóre suwnice podwieszane dostosowane są do obsługi mechanicznej manualnej – zarówno w zakresie jazdy mostu, jak i pracy wciągnika.

Rodzaje suwnic podwieszanych – dostosowane do potrzeb

Suwnice podwieszane występują w ofertach producentów w dwóch podstawowych wersjach. Pierwszą z nich są suwnice o konstrukcji mostu zbliżonej do tradycyjnych suwnic natorowych – wykonanej z belki stalowej lub dwuteownika. Drugą – suwnice podwieszane lekkie, przygotowywane z lekkich profili zamkniętych, produkowanych z materiałów charakteryzujących się dużą sztywnością, a tym samym oferujących dużą wytrzymałość.

Suwnice podwieszane bazujące na belkach stalowych oferują większe nośności, z kolei lekkie suwnice podwieszane oferują prosty montaż i lżejszą konstrukcję, a tym samym – szerszy zakres zastosowania. Lekkie suwnice podwieszane są świetnym wyposażeniem tam, gdzie konieczne jest transportowanie lżejszych ładunków na nieduże odległości.

Zastosowanie suwnic podwieszanych – nie tylko w przemyśle

Suwnice podwieszane oferują funkcjonalność analogiczną do wszystkich typów suwnic, zarówno pomostowych, jak i bramowych. Jest nią podnoszenie oraz transportowanie ładunków w przestrzeni o kubaturze wyznaczonej długością torowiska, rozpiętością mostu suwnicy oraz wysokością podnoszenia wciągnika suwnicy. Ta funkcjonalność czyni suwnice podwieszane doskonałym wyposażeniem zakładów przemysłowych różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lekkiego czy spożywczego. Również w zakładach przemysłu ciężkiego czy maszynowego suwnice podwieszane mogą służyć jako wyposażenie pojedynczych linii montażowych czy obsługi ciągów maszyn.

Suwnice podwieszane spotkamy nie tylko w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych. Ze względu na swoją konstrukcję sprawdzają się również w magazynach – przemieszczając się na torowiskach zamocowanych na stropie hal pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz jej zabudowanie systemami składowania czy przeładunku. Lekkie suwnice podwieszane, również te napędzane ręcznie oraz wyposażone we wciągniki ręczne znajdują szerokie zastosowanie w warsztatach oraz zakładach rzemieślniczych. Umożliwiają przemieszczanie i podnoszenie niedużych ładunków, zwiększając wydajność oraz bezpieczeństwo pracy.

Łącząc wysoką funkcjonalność z kompaktową, lekką konstrukcją suwnice podwieszane są ekonomicznymi urządzeniami o wszechstronnym zastosowaniu.

Sprawdź, jak wybrać suwnicę podwieszaną

Wybór suwnicy podwieszanej powinien być poparty wnikliwą analizą potrzeb technologicznych oraz warunków infrastrukturalnych. Poza podstawową decyzją, celującą w suwnice podwieszane zamiast natorowych, w wyborze urządzenia należy uwzględnić szereg czynników:


  1. Udźwig – maksymalne obciążenie, jakiemu będzie poddawana suwnica podwieszana.
  2. Rozpiętość i wysokość podnoszenia – parametry, które określą rozmiar obszaru objętego działaniem suwnicy podwieszanej.
  3. Rodzaj napędu – ręczny bądź elektryczny napęd będzie podstawą doboru mechanizmów jazdy oraz mechanizmów podnoszących, a także – wyboru doprowadzenia zasilania do suwnicy podwieszanej.
  4. Prędkość działania – parametr ten pozwoli określić m.in. grupę natężenia pracy suwnicy podwieszanej, czyli ilość cykli, jakie ma urządzenie wykonywać w określonym czasie pracy.
  5. Sposób sterowania – do wyboru mamy sterowanie ręczne, kablowe bądź radiowe, wybierane z uwzględnieniem możliwości obsługowych oraz rodzaju transportowanych ładunków.

Czy cena powinna być czynnikiem wyboru suwnicy podwieszanej?

Kluczowym czynnikiem wyboru suwnicy jest zawsze jej cena. W przypadku suwnicy podwieszanej uwarunkowana jest jej typem, technologiami użytymi podczas jej produkcji oraz zastosowanymi mechanizmami i układami.

Inwestycja w suwnicę zawsze jest dla przedsiębiorstwa istotnym wydatkiem, przed jej zakupem należy więc dokładnie przeanalizować istniejące wymagania technologiczne, uwzględnić ich ewentualną rozbudowę, a także – przeprowadzić rekonesans rynkowy wśród ofert firm produkujących tego typu urządzenia. Należy jednak mieć na uwadze, że niska cena suwnicy może oznaczać braki w jakości materiałów czy efektywności komponentów, co w dłuższym wymiarze czasowym może skutkować awariami oraz przestojami w pracy suwnicy. Podczas wyboru urządzenia warto zwrócić uwagę również na serwis posprzedażowy oraz gwarancję czy części zamienne oferowane przez producenta czy dystrybutora tego rodzaju urządzeń.

UDT – czy dotyczy suwnic podwieszanych?

Podobnie jak większość urządzeń dźwignicowych przeznaczonych do podnoszenia ładunków o większej masie, również suwnice podwieszane podlegają dozorowi technicznemu. W praktyce oznacza to, że producent suwnic podwieszanych powinien posiadać uprawnienia do ich produkcji, a posiadacz – uprawnienia do eksploatacji. Suwnice podwieszane powinny przechodzić terminowe badania kontrolne i sprawdzające, podlegają również resursowi, czyli posiadają „termin przydatności do używania”, określany na podstawie zastosowanych materiałów, mechanizmów oraz grupy natężenia pracy urządzenia. Uwarunkowania prawne mają jeden cel – zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz zapobiegać awaryjności suwnic podwieszanych.

Odpowiednie uprawnienia powinien posiadać również pracownik obsługujący suwnicę podwieszaną. Uprawnienia na suwnice otrzymuje się po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Specjalizacja suwnic podwieszanych

Suwnice podwieszane, podobnie jak inne typy suwnic, mogą podlegać ścisłej specjalizacji. Oznacza to, że ten typ suwnic może być projektowany pod konkretne wymagania technologiczne, a tym samym dostosowany do transportowania ładunków określonego typu. Zastosowanie znajdą w tym obszarze różnego rodzaju zdejmowalne urządzenia chwytające, takie jak uchwyty czy trawersy transportowe oraz szereg rozwiązań produkcyjne wbudowanych w mechanizmy podnoszące. Tego typu suwnice produkowane są dla konkretnych linii montażowych, z uprzednim dokładnym rozpoznaniem potrzeb.

0
Lista
0
Koszyk