e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze na haku dźwignicy cz. IV– gdzie zawiesić kosz roboczy?

Cz. IV. Dźwignice do pracy z koszem

Najważniejsze wymagania grupy drugiej, dotyczące własności dźwignic, które mogą być użyte do pracy z koszem to, że:
  • minimalny udźwig dźwignicy powinien być co najmniej dwa razy większy od sumy masy kosza i jego dopuszczalnego obciążenia roboczego,
  • maksymalna prędkość podnoszenia dźwignicy podczas pracy z koszem nie powinna przekraczać 0,5 m/sek.,
  • układ opuszczania ładunku w dźwignicy powinien posiadać napęd (nie może być grawitacyjny),
  • w przypadku, gdy kosz będzie opuszczany poniżej poziomu podłoża lub gdy nie jest możliwa stała obserwacja kosza przez operatora dźwignicy, powinna ona być wyposażona w ograniczniki górnego i dolnego położenia haka,
  • dźwignica powinna posiadać sterowanie, zapewniające łagodne hamowanie ruchów podnoszenia/opuszczania ładunku, nawet w przypadku nagłego ustawienia elementów sterowniczych podnoszeniem/opuszczaniem w pozycję ,,0”,
  • urządzenia sterownicze muszą wymagać podtrzymania (samopowrotne), muszą być wykonane i umiejscowione tak, aby nie było możliwości ich przypadkowego uruchomienia,
  • dźwignica winna być obsługiwana ze swojego zwykłego stanowiska sterowniczego,
  • hak dźwignicy winien być wyposażony w zabezpieczenie przed wypadnięciem zawiesia z jego gardzieli,
  • w przypadku zaniku zasilania lub awarii układu sterowania możliwość przemieszczenie kosza w takie miejsce, aby umożliwić ludziom opuszczenie jego bez ryzyka.
 
Powyższe i inne, zawarte w normie PN-EN 14502-2 wymagania na ogół są spełnione przez większość współcześnie produkowanych dźwignic, będących w użyciu w kraju, gdyż są także istotne przy podnoszeniu ładunków. 
0
Lista
0
Koszyk