e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Transport bliski każdemu cz. II – wykorzystanie trawers jako UTB

Cz. II. Trawersy - parametry i zastosowanie

W poprzedniej części artykułu zawarliśmy krótkie wprowadzenie w branżę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu bliskiego oraz urządzeń dźwignicowych. Kontynuując ten temat, poruszymy kwestię konkretnych urządzeń – trawers – oraz czynników, które zapewniają ich odpowiednią eksploatację.  
 
Trawersy – konstrukcja i zastosowanie
O szczegółach konstrukcyjnych trawersy, której główny element stanowi belka nośna, decyduje kształt oraz parametry ładunku, który ma być przenoszony za jej pomocą. Trawersy używane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest podwieszenie ładunku, którego kształt lub wymiary uniemożliwiają podczepienie go przy pomocy tradycyjnych zawiesi wielocięgnowych.
 
Trawers używa się w środowiskach pracy o różnym uwarunkowaniu, m.in. w przemyśle energetycznym, metalowym czy budowlanym. Stosuje się je do transportu:
  • adunków o niestandardowych i niewygodnych kształtach i rozmiarach,
  • prętów i blach, gł. tych długich i cienkich, których ugięcie można zmniejszyć przez podwieszenie w kilku punktach,
  • ładunków, których ciężar jest większy niż udźwig jednej suwnicy,
  • większej ilości ładunków ważących łącznie mniej niż udźwig suwnicy,
  • innych ładunków w specyficznych sytuacjach.
Aby umożliwić przenoszenie ładunków o różnych wymiarach trawersy podwiesza się na hakach dźwignicy, a także wyposaża w haki, uchwyty czy też różnego rodzaju zawiesia. Powszechnie przygotowuje się również trawersy do specyficznych zastosowań, np. do przenoszenia stropów.
 
Zastosowanie trawers istotnie usprawnia pracę oraz czyni ją wydajniejszą. Dzięki ich użyciu można całkowicie wyeliminować siły poziome, a tym samym uniknąć ściskania ładunków, szeroki rozstaw uchwytów lub haków zapewnia z kolei równowagę podtrzymywanego ładunku. Całość daje możliwość  swobodnej pracy bez stosowania długich cięgien, dzięki czemu uniknąć można stosowania dużych kątów rozwarcia, a więc usprawnić pracę z ładunkami, które mają duży rozstaw punktów podwieszenia. Ułatwione jest również zakładanie i zdejmowanie haków – dzięki pionowemu ustawieniu cięgien. 
 
Bezpieczeństwo użytkowania trawers
Podnoszenie oraz transport różnego rodzaju ładunków, szczególnie tych o dużym ciężarze, wymagają odpowiedzialności i dokładności. Koszty nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów mogą być bardzo duże, poczynając od zagrożenia bezpieczeństwa obsługujących, a skończywszy na uszkodzeniach bardzo drogiego często ładunku. Aby uniknąć znacznych kosztów, które mogą być efektem niedopełnienia norm, należy pamiętać o:
  • odpowiednim doborze zawiesia
  • właściwym wykonaniu zawiesia, 
  • właściwej eksploatacji, konserwacji i nadzorze. 
Prawidłowe proporcje pomiędzy tymi trzema czynnikami zapewniają spełnienie wymagań w zakresie eksploatacji trawers oraz osiągnięcie optymalnej wydajności przy jak najmniejszych kosztach. 
 
Dla prawidłowej pracy urządzenia oraz bezpieczeństwa ludzi bardzo ważną kwestią jest dokładny dobór trawersy z uwzględnieniem parametrów ładunku, który będzie przenosiła, czyli jego kształtu, ciężaru, ilości punktów zaczepienia oraz ich układu. Dla sprawdzenia wytrzymałości trawersy stosuje się m.in. określenie granicznego stanu użytkowania dla każdego jej elementu – przekroczenie takiego punktu granicznego może być stworzyć w przyszłości zagrożenie dla całej konstrukcji oraz bezpieczeństwa obsługujących .
 
Bezpieczne użytkowanie urządzenia może zostać zapewnione poprzez przestrzeganie wymogów zawartych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE i w zharmonizowanych z nią normach, a w szczególności przez przeprowadzenie analizy ryzyka i jego minimalizacji , wymaganej przez tę Dyrektywę. Wszystko to służy jednemu celowi - prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń, szczególnie tam, gdzie ich obsługą zajmują się ludzie. 
 
0
Lista
0
Koszyk