e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Kosze na haku dźwignicy cz. II – praca zgodna z zasadami BHP.

Opcja użycia środków transportu bliskiego, przeznaczonych do transportu ładunków do transportu ludzi w koszu zamontowanym na haku dźwignicy doskonale powiększa zakres dostępu do miejsc sporadycznych prac dla ludzi. Konieczność takich prac pojawia się właśnie w miejscach prowadzenia zasadniczych prac przemysłowych, objętych zakresem działania urządzeń transportu bliskiego. 
 
Aby w pełni wykorzystać szansę częściowego uniezależnienia się od dodatkowych kosztów nieprzewidzianych prac ludzi na wysokości, należy zagwarantować co najmniej taki stopień ich bezpieczeństwa, jak dla rutynowych stanowisk pracy na wysokości.
 

Wymagania związane z bezpiczeństwem pracy w koszu montowanym na haku dźwignicy możemy podzielić na trzy grupy:

  • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i własności kosza do transportu ludzi, zawarte w  normie  PN-EN 14502-1 ,,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 1: Kosze podwieszane.”.
  • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i własności dźwignic, na haku których kosz jest montowany, zawarte w normie PN-EN 14502-2 ,,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia.”.
  • Zasady bezpieczeństwa, obowiązujące operatora dźwignicy, ludzi pracujących w koszu i ludzi z ich otoczenia, mających wpływ na to bezpieczeństwo, które powinna zawierać instrukcja pracy dźwignicy z koszem podwieszonym na jej haku, przedkładana do Urzędu Dozoru Technicznego, który sprawuje dozór techniczny nad eksploatacją zestawu. Jednoczesne spełnienie wszystkich trzech grup wymagań jest warunkiem uzgodnienia przez UDT instrukcji i dopuszczenia zestawu kosz – dźwignica do użytku.
0
Lista
0
Koszyk