+48 519 367 121
+48 71 349 35 02

Usługi


 

Obróbka elementów wielkogabarytowych

Posiadamy jedną z największych maszyn do obróbki stali w regionie dolnośląskim. Wytaczamy i obrabiamy elementy wielkogabarytowe o masie do 12000 kg oraz o wymiarach maksymalnych 7000 x 2800 x 2000 mm.  Pracujemy na materiałach powierzonych, bądź własnych - stal, aluminium, PCV itp. Realizujemy projekty na podstawie rysunku Klienta, bądź przygotowane przez biuro projektowe HAK. Realizacją zamówień zajmuje się zespół wykwalifikowanych operatorów z użyciem profesjonalnego oprogramowania NX CAM. Wszelkie prace wykonujemy stacjonarnie we Wrocławiu.


Wynajem ciężarów do prób obciążeniowych

wykorzystywanych przy próbie statycznej i dynamicznej dla urządzeń dźwignicowych. Odpowiednia konfiguracja pozwala uzyskać masę do 400 t.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. 2003, poz.1890) w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego(UTB) wymaga się, aby przed wprowadzeniem ich do eksploatacji przeprowadzić próby obciążeniowe. Celem wykonania testów jest sprawdzenie wytrzymałości urządzenia, a tym samym uniknięcie uszkodzenia maszyn i ładunków, a przede wszystkim  zapewnienie bezpieczeństwa osób użytkujących sprzęt dźwignicowy. 


 

Przeglądy, naprawa i modernizacja trawers

Jako producent trawers z wieloletnim doświadczeniem świadczymy profesjonalne usługi przeglądów okresowych trawers oraz innego osprzętu do podnoszenia. W przypadku uszkodzeń trawersy uniwmożliwiających jej ekspolatację, oferujemy jej remont lub modernizację. Przeglądy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-84/M-84702 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia


Przeglądy zawiesi pasowych, wężowych, linowych i łańcuchowych


Przenoszenie i podnoszenie ładunków o dużej masie i wielkości to czynność, podczas której powstaje spore ryzyko uszkodzenia urządzenia wskutek jego przeciążenia. Powodem takich uszkodzeń jest najczęściej ograniczona wytrzymałość urządzenia transportowego, a także działanie czynników nieprzewidzianych podczas projektowania konstrukcji, np. działających sił. 
Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego. 
W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukowa Centrum Badawczo-Rozwojowego. 
Zakres usług:
  • analiza dokumentacji UTB uzyskanej od klienta, 
  • ustalenie z klientem sposobu realizacji warunków eksploatacji urządzenia...


 

Polski Techniczny Sklep Internetowy