+48 519 367 121
+48 71 349 35 02
Kontakt
Platforma sprzedażowa Ehak24.pl
ul.Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA:
+48 71 349 35 02
+48 519 367 121
+48 538 629 233
sklep@hak.com.pl
Formularz zamówienia

Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek
7.00 - 16.00
przeglady promocja

Przeglądy zawiesi

Limit wyświetleń
Sortuj:
Przegląd zawiesi łańcuchowych
Nr art. DD2241
86,10 zł od 68,88 zł
Przegląd zawiesi linowych
Nr art. DD2242
86,10 zł od 68,88 zł
Przegląd zawiesi pasowych
Nr art. DD2243
49,20 zł od 39,36 zł
Przegląd zawiesi chustowych
Nr art. DD2244
49,20 zł od 39,36 zł
Przegląd zawiesi wężowych
Nr art. DD2245
49,20 zł od 39,36 zł
Poza produkcją zawiesi linowych i łańcuchowych, w naszej ofercie proponujemy Państwu również okresowe przeglądy i naprawy zawiesi wszelkiego typu. Zawiesia, podobnie jak pozostałe elementy osprzętu dźwignicowego, muszą być regularnie kontrolowane pod kątem zdatności oraz bezpieczeństwa w dalszym użytkowaniu – jest to obowiązek właściciela danego produktu, odgórnie uregulowany przepisami. 
 

Europejskie normy i standardy podczas kontroli

Przeglądy okresowe oferowane przez Przedsiębiorstwo HAK są przeprowadzane według odpowiednich norm:
W przypadku wykrycia w trakcie oględzin jakichkolwiek wad zawiesi – możemy podjąć się naprawy zidentyfikowanych uszkodzeń lub wymianę poszczególnych elementów. 
 

Jak przebiega naprawa zawiesia?

Cały proces jest przez nas ujednolicony i zgodny z obowiązującymi normami, naprawa zawiesi odbywa się według ustalonego schematu:
 • do kontroli delegowany jest wykwalifikowany pracownik z odpowiednimi uprawnieniami, 
 • wszelkie materiały wykorzystywane do naprawy muszą posiadać odpowiednie atesty, 
 • po skończonej naprawie zawiesia poddawane są próbom wytrzymałościowym, pozwalającym na dalsze bezpieczne użytkowanie, 
 • wszystkie zawiesia po przeglądzie i naprawie otrzymują własne cechowanie z numerem certyfikatu, udźwigu oraz datą kolejnego przeglądu, 
 • do dokumentacji dołączane są odpowiednie certyfikaty prób i kontroli. 

Legalizowane zawiesia

Po skończonym przeglądzie i ewentualnej naprawie/modernizacji następuje etap legalizacji zawiesi – jest to nieodłączny etap zwieńczający czynności kontrolno-naprawcze. Wystawiany jest pisemne potwierdzenie stanu i wytrzymałości zawiesia oraz zapis o tym, że dany osprzęt dźwignicowy spełnia wymagania przewidziane w prawie. 
Proces legalizacji zawiesi:
 • przygotowanie brakującej dokumentacji projektowej,
 • wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
 • sprawdzenie wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych pod względem zgodności z określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego – Dyrektywa Narzędziowa 89/655/WE,
 • próby wytrzymałościowe.
 • nadanie Certyfikatu oraz cechowanie zawiesia udźwigiem i datą kolejnego przeglądu
 • wystawienie pozostałych dokumentów poświadczających prawidłowy przebieg procesu legalizacji.

Fachowe doradztwo w zakresie przeglądów

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza ma za sobą tysiące przeprowadzonych kontroli okresowych. Każda usługa tego typu wiąże się z kontaktem z działem obsługi, który pomoże sprawnie ustalić przebieg procesu i miejsce przeprowadzenia usługi. Klienci mogą dowolnie wybrać gdzie taki przegląd chcą przeprowadzić. Proste usługi, jakimi są oględziny, oferujemy zarówno w siedzibie klienta, jak i w siedzibie HAK we Wrocławiu. W przypadku zdiagnozowania uszkodzeń, od razu informujemy o tym klienta i ustalamy najlepsze możliwe rozwiązanie. 
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. Opinie z ekomi-pl.com
Polski Techniczny Sklep Internetowy