+48 519 367 121
+48 71 349 35 02
Kontakt
Platforma sprzedażowa Ehak24.pl
ul.Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA:
+48 71 349 35 02
+48 519 367 121
+48 538 629 233
sklep@hak.com.pl
Formularz zamówienia

Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek
7.00 - 16.00
przeglady promocja

Przeglądy zawiesi

Limit wyświetleń
Sortuj:
Poza produkcją zawiesi linowych i łańcuchowych, w naszej ofercie proponujemy Państwu również okresowe przeglądy i naprawy zawiesi wszelkiego typu. Zawiesia, podobnie jak pozostałe elementy osprzętu dźwignicowego, muszą być regularnie kontrolowane pod kątem zdatności oraz bezpieczeństwa w dalszym użytkowaniu – jest to obowiązek właściciela danego produktu, odgórnie uregulowany przepisami. 
 

Europejskie normy i standardy podczas kontroli

Przeglądy okresowe oferowane przez Przedsiębiorstwo HAK są przeprowadzane według odpowiednich norm:
W przypadku wykrycia w trakcie oględzin jakichkolwiek wad zawiesi – możemy podjąć się naprawy zidentyfikowanych uszkodzeń lub wymianę poszczególnych elementów. 
 

Jak przebiega naprawa zawiesia?

Cały proces jest przez nas ujednolicony i zgodny z obowiązującymi normami, naprawa zawiesi odbywa się według ustalonego schematu:
 • do kontroli delegowany jest wykwalifikowany pracownik z odpowiednimi uprawnieniami, 
 • wszelkie materiały wykorzystywane do naprawy muszą posiadać odpowiednie atesty, 
 • po skończonej naprawie zawiesia poddawane są próbom wytrzymałościowym, pozwalającym na dalsze bezpieczne użytkowanie, 
 • wszystkie zawiesia po przeglądzie i naprawie otrzymują własne cechowanie z numerem certyfikatu, udźwigu oraz datą kolejnego przeglądu, 
 • do dokumentacji dołączane są odpowiednie certyfikaty prób i kontroli. 

Legalizowane zawiesia

Po skończonym przeglądzie i ewentualnej naprawie/modernizacji następuje etap legalizacji zawiesi – jest to nieodłączny etap zwieńczający czynności kontrolno-naprawcze. Wystawiany jest pisemne potwierdzenie stanu i wytrzymałości zawiesia oraz zapis o tym, że dany osprzęt dźwignicowy spełnia wymagania przewidziane w prawie. 
Proces legalizacji zawiesi:
 • przygotowanie brakującej dokumentacji projektowej,
 • wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
 • sprawdzenie wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych pod względem zgodności z określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego – Dyrektywa Narzędziowa 89/655/WE,
 • próby wytrzymałościowe.
 • nadanie Certyfikatu oraz cechowanie zawiesia udźwigiem i datą kolejnego przeglądu
 • wystawienie pozostałych dokumentów poświadczających prawidłowy przebieg procesu legalizacji.

Fachowe doradztwo w zakresie przeglądów

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza ma za sobą tysiące przeprowadzonych kontroli okresowych. Każda usługa tego typu wiąże się z kontaktem z działem obsługi, który pomoże sprawnie ustalić przebieg procesu i miejsce przeprowadzenia usługi. Klienci mogą dowolnie wybrać gdzie taki przegląd chcą przeprowadzić. Proste usługi, jakimi są oględziny, oferujemy zarówno w siedzibie klienta, jak i w siedzibie HAK we Wrocławiu. W przypadku zdiagnozowania uszkodzeń, od razu informujemy o tym klienta i ustalamy najlepsze możliwe rozwiązanie. 
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. Opinie z ekomi-pl.com
Polski Techniczny Sklep Internetowy